Compliance Management Systems HR compliance


Doświadczenie w obszarze compliance Prawidłowo

Doświadczenie w obszarze compliance. Prawidłowo wdrożone i stosowane w praktyce zasady compliance pozwalają na uniknięcie lub zminimalizowanie wielu ryzyk, takich jakim sposobem nadużycia gospodarcze, przestępstwa finansowe, nieuczciwe działania pracowników i kadry zarządzającej, odpowiedzialność karna i karnoskarbowa przedstawicieli i pracowników przedsiębiorcy, nieuczciwa konkurencja, ochrona danych osobowych, utrata danych, cyberprzestępczość, a zarówno korupcja. Podpowiemy w artykule, bazując.

Dodany: 2020-05-04 | Kategoria: Compliance Management Systems
Komentarze: 0