dokumentacja pracownicza cudzoziemca


W dokumentacja i katalog pracownicza

W dokumentacja i katalog pracownicza i dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 0