dokumentacja pracownicza gdzie szukać


Archiwizacja dokumentacji pracowniczej jest

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej jest reprezentacja od strony praktycznej zadań powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0