elektronizacja dokumentacji pracowniczej


czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?

czy możliwe są „hybrydowe” akta osobowe? dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy także w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Inne
Komentarze: 1