fundacja czego chce tekst


Przeczytaj ile fundacja bierze dla siebie i Organizacje

Przeczytaj - ile fundacja bierze dla siebie i Organizacje pozarządowe nazywane w skrócie NGO to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami względnie organami administracji publicznej. Ich działalność nie jest nastawiona na zysk, a wspólną cechą charakterystyczną jest brak powiązań z władzą publiczną. Do organizacji pozarządowych zaliczamy przykładowo różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, partie polityczne, związki zawodowe, izby gospodarcze i rzemieślnicze,.

Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: Fundacje NGO
Komentarze: 0