jakie dokumenty archiwizować w szkole


Archiwizacja dokumentacji pracowniczej

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy dodatkowo w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych przemian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy status pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej także na osiągnięcie skrócenia okresu przechowywania tej dokumentacji. Istotne jest dlatego poznanie.

Dodany: 2020-03-31 | Kategoria: Archiwum spółki
Komentarze: 1