Kartoteki w programie Symfonia FK


Samodzielny księgowy Polityka rachunkowości

Samodzielny księgowy - Polityka rachunkowości jest kompleksowe przygotowanie słuchacza do realizowania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku.

Dodany: 2020-06-03 | Kategoria: Księgowość
Komentarze: 0