kiedy nowe akta osobowe 2020


Akta osobowe wymogi przekształcenie dokumentacji sporządzonej

Akta osobowe wymogi przekształcenie dokumentacji sporządzonej w postaci papierowej i Celem wpisu na blogu jest reprezentacja od strony praktycznej zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych również orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące.

Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Kadry
Komentarze: 0


Protokół rola i znaczenie w postępowaniu Mobbing

Protokół rola i znaczenie w postępowaniu Mobbing i dyskryminacja. W języku angielskim mob oznacza napaść na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, jakie mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, jakich celem jest wyrządzenie psychicznego i kiedy niekiedy fizycznego bólu. Nakierowany jest w szeregu.

Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Czas pracy
Komentarze: 1