klasyfikacja budżetowa a plan kont


Klasyfikacja budżetowa 2020 projektów

Klasyfikacja budżetowa 2020 projektów unijnych ma na celu wykończenie i uzupełnienie wiedzy uczestników w zakresie zasad rachunkowości budżetowej, polityki rachunkowości także klasyfikacji budżetowej. Artykuł skierowane jest do głównych księgowych także pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Zakres dokumentacji opisujący przyjęte zasady (politykę) rachunkowości (wzory instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, zakładowy.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Klasyfikacja budżetowa 2020
Komentarze: 3