komu można udostępnić akta osobowe 2020 pracownika


Protokół rola i znaczenie w postępowaniu Mobbing

Protokół rola i znaczenie w postępowaniu Mobbing i dyskryminacja. W języku angielskim mob oznacza napaść na kogoś, nagabywać, atakować. Definicja mobbingu mówi o działaniach, jakie mają miejsce w dłuższej perspektywie czasu o charakterze powtarzającym się, jakich celem jest wyrządzenie psychicznego i kiedy niekiedy fizycznego bólu. Nakierowany jest w szeregu.

Dodany: 2020-04-30 | Kategoria: Czas pracy
Komentarze: 1