komu przysługuje krótszy czas pracy


Pracownik w koronawirus jak kształtuje się opcja legalizacji

Pracownik w koronawirus jak kształtuje się opcja legalizacji pobytu cudzoziemców? Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa także w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był aktualny w marcu, w czerwcu jest wprzódy onegdaj zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, tymczasem również potrzeby.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0


Zobacz kogo nie dotyczy czas

Zobacz kogo nie dotyczy czas pracy w koronawirus kierowcy - nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 01 stycznia 2019 r. wprowadza przemiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji między innymi z aspektu czasu pracy. Dokumentację taką powinno się tworzyć oddzielnie dla każdego pracownika - w formie tradycyjnej albo elektronicznej. Do śmiałych wymogów.

Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Czas pracy
Komentarze: 0