księgowanie odsetek w jednostce budżetowej


Artykuł niezbędny każdemu księgowemu

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. zawiera propozycje księgowań operacji zgrupowanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z obszaru rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych.

Dodany: 2020-01-20 | Kategoria: Księgowość
Komentarze: 2