majątek trwały 2020 a kapitał własny


Majątek trwały 2020 bilans dla pracowników

Majątek trwały 2020 bilans dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w oddziałach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych dodatkowo ujęcie zdarzeń.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: Środki trwałe
Komentarze: 3