nomenklatura scalona paliwa


Leksykon VAT 2019 Unimex Koszty według układu funkcjonalnokalkulacyjnego

Leksykon VAT 2019 Unimex. Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest zarówno przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dodatkowo odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zadania dotyczące.

Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Nomenklatura scalona
Komentarze: 2