nomenklatura scalona unii europejskiej


nomenklatura scalona 2020 excel Od 1 listopada 2019 r wchodzą

nomenklatura scalona 2020 excel. Od 1 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany podatkowe dotyczące zapłaty w mechanizmie split payment. Od 1 stycznia 2020 r. z kolei zaczną posiadać moc prawną istotne zmiany złączone z tzw. białą listą podatników VAT. 150 rozlicznych towarów i usług znalazło się na liście tych, do których od 1 listopada 2019 r. ma zastosowanie split payment. Nowe przepisy przewidują też szereg sankcji.

Dodany: 2020-04-14 | Kategoria: Nomenklatura scalona 2020
Komentarze: 1


Leksykon VAT 2019 Unimex Koszty według układu funkcjonalnokalkulacyjnego

Leksykon VAT 2019 Unimex. Koszty według układu funkcjonalno-kalkulacyjnego. Celem artykułu jest przedstawienie systemu rachunku kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, organizacji ewidencji przychodów i kosztów w systemie finansowo-księgowym na potrzeby jego zarządzania. Celem jest zarówno przedstawienie rachunku wyników na odbiorcy (miejscowości) usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę dodatkowo odprowadzania i oczyszczania ścieków. Zostaną omówione zadania dotyczące.

Dodany: 2020-01-03 | Kategoria: Nomenklatura scalona
Komentarze: 2