paragon a koszty uzyskania przychodu 2020


Komentarz do przychodów i kosztów Artykuł niezbędny

Komentarz do przychodów i kosztów. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy pożyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku Vat w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, hartowny specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych.

Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Podatki
Komentarze: 0