PPK 2020 a komornik


PPK 2020 jednostki samorządu terytorialnego

PPK 2020 jednostki samorządu terytorialnego obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako dokonanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK dodatkowo zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu.

Dodany: 2020-02-21 | Kategoria: PPK
Komentarze: 0