projekty unijne 2020 dofinansowanie


Projekty unijne 2020 mops i i Zasady

Projekty unijne 2020 mops i i Zasady konstrukcji budżetu spełnianego najlepsze praktyki controllingu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy zasady przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów kosztów.

Dodany: 2020-06-17 | Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0


Projekty unijne 2020 a polityka rachunkowości i i Procedura

Projekty unijne 2020 a polityka rachunkowości i i Procedura organizowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie.

Dodany: 2020-02-19 | Kategoria: Projekty unijne
Komentarze: 3