restrukturyzacja a upadłościowe


Prawo restrukturyzacyjne obowiązek ustanowienia

Prawo restrukturyzacyjne - obowiązek ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego sprawne zarządzanie restrukturyzowanym przedsiębiorstwem. Wzajemne związki wierzycieli i dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz układy wierzycieli i dłużnika z nadzorcą sądowym i zarządcą (szanse, korzyści, ryzyka). 24 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo.

Dodany: 2020-06-24 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 0