rodo w ochronie zdrowia szkolenie


Monitoring wizyjny rodzaje ryzyka i Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny rodzaje ryzyka i Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania RODO, wytyczne UODO, wnioski z kontroli. RODO to pierwszy akt prawny, który w sposób jowialny wiąże zagadnienie monitoringu wizyjnego z regulacjami o ochronie danych osobowych. Do tej pory mamy do czynienia z sytuacją, w której nie obowiązują żadne kompleksowe regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego. Moment rozpoczęcia.

Dodany: 2020-05-27 | Kategoria: RODO
Komentarze: 0