Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Nieprawidłowości w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu

Nieprawidłowości w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu na rb w świetle stanowisk instytucji kontrolujących zamówienia finansowane z budżetu UE. O elektronizacji zamówień publicznych mówiło się od dawna. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z czerwca r. stanowi milowy krok w tym kierunku. Przede wszystkim chodzi o rezygnację z pisemnej formy komunikacji.

Dodany: 2020-06-10 | Kategoria: Zamówienia publiczne
Komentarze: 0