sprawozdawczość finansowa jednostek budżetowych


oszukańcza sprawozdawczość finansowa i przekazanie gruntownej

oszukańcza sprawozdawczość finansowa i przekazanie gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem przemian aktualnych od 2019 r. Przedstawione.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Rachunkowość i Sprawozdawczość
Komentarze: 1