Sprawozdawczości Finansowej


Międzynarodowe Standardy Ustawa o rachunkowości

Międzynarodowe Standardy. Ustawa o rachunkowości a bilans. Do aktywów pieniężnych zalicza się dodatkowo inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne czyli wymagalne w środku miesięcy od momentu ich otrzymania, wystawienia, zdobycia albo założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Inne
Komentarze: 1