świadczenia rodzinne 2020 a pit


Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia dokumentacji przyjętych

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w ośrodku pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a wówczas dodatkowo rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych kanonów rachunkowości), która – w ograniczonym zakresie.

Dodany: 2020-05-01 | Kategoria: Sektor publiczny
Komentarze: 1