świadczenie pomocy materialnej dla uczniów


tabela do7 formy pomocy materialnej

tabela do7 formy pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy - po nowelizacji ustawy z maja 2019 roku, na świadczenie w toku programu 500+ może numerować każda rodzina posiadająca przynajmniej jedno dziecko, bez względu na wysokość dochodów. Należy pomnieć o złożeniu wniosku w terminie trzech miesięcy od narodzin dziecka. Program przewiduje w tym przypadku wsteczną wypłatę świadczenia od momentu przyjścia dziecka na świat. Bezzwrotne.

Dodany: 2020-02-17 | Kategoria: Pomoc społeczna
Komentarze: 3