u kogo obowiązuje regulamin pracy


Archiwizacja dokumentacji pracowniczej w dniu 1 stycznia 2020

Archiwizacja dokumentacji pracowniczej w dniu 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, także w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy status pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej,.

Dodany: 2020-04-17 | Kategoria: Dokumentacja pracownicza
Komentarze: 2