uchwała rady gminy w sprawie usług opiekuńczych


Gmina i Sesja rady i posiedzenia

Gmina i Sesja rady i posiedzenia komisji rady: wiedzy w zakresie organizacji i zarządzania sesjami rady miasta a także poszczególnych funkcji i upoważnień w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, będącego wynikiem prawidłowej współpracy pomiędzy organem stanowiącym i wykonawczym. Wypracowanie Komisja statutowa prawidłowych zasad działania i współpracy organów JST, co skutkować winno.

Dodany: 2020-02-28 | Kategoria: Prawo
Komentarze: 1