wzór pisma procesowego uzupełnienie braków


Sejm po niezmiernie burzliwej debacie

Sejm po niezmiernie burzliwej debacie uchwalił nowelizację kodeksu karnego. Liczy ona 50 stron i obejmuje przeszło 120 zmian. Tylko kilka z nich dotyczy walki z pedofilią. Pozostałe to: wprowadzenie nowej kary i bezwzględnego dożywocia oraz zaostrzenie kar za kilkadziesiąt przestępstw. Jeśli ustawa zmieniła się po prawomocnym osądzeniu sprawcy, nie stosuje się rewizji wyroku (zasada powagi rzeczy osądzonej), chyba że: orzeczona, przecież nie wykonana sankcja jest wyższa od górnej.

Dodany: 2020-02-04 | Kategoria: Inne
Komentarze: 4