zatrudnianie cudzoziemców dokumenty


Legalna pobyt cudzoziemca z uwzględnieniem

Legalna pobyt cudzoziemca z uwzględnieniem ograniczonego funkcjonowanie urzędów cudzoziemców wprowadzane uregulowania prawne wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odnoszą się do podobnie do cudzoziemców. W obliczu narastającego zagrożenia wprowadzono.

Dodany: 2020-06-04 | Kategoria: Inne
Komentarze: 0